Et spesielt funkishus i massivtre

Et artig hus å arbeide med, sier tømrerne om det store eksklusive funkishuset med mye massivtre som de setter opp på en av byens fineste tomter.

Se her

Bygger kommunale leiligheter i massivtre

Orkdal har hastverk med å bosette over 100 flyktninger, men velger kvalitet og kompetanse til sin sosiale boligbygging.

 

 

Det haster med å bygge nye boliger for de mange flyktningene som bosettes i norske kommuner. Men Orkdal valgte nylig lokale utførende og god kvalitet da første byggetrinn i et sosialt boligprosjekt ble vedtatt.

Se her

Åpner dørene i historisk bygg

ORKDALS FØRSTE BYGG I MASSIVTRE

 

 

Det er Trio-bygg som har fått oppgaven med å sette opp det som skal gi totalt 24 kommunale leiligheter av ulik størrelse.

Se her